Regler och Villkor

Regler och Villkor

En bestämd dag och tid är reserverad 1 gång per vecka under pågående läsår, höst- och vårtermin. Medlemskap i Ågesta Ridklubb är obligatoriskt.

 • För fortsatt abonnemangsridning efter sommaren görs ny anmälan för alla ryttare genom MINA SIDOR före 1 maj.
 • Besked om plats på abonnemang fås via MINA SIDOR under juni månad.
 • Avbokning av ridabonnemang skall ske senast 1/8 inför höstterminen respektive 10/12 inför vårterminen. Avbokningen är då utan kostnad för kommande termin.
 • Sker avbokning i augusti måste man betala för hela augusti. Sker avbokning av vårens abonnemang efter 10 december måste man betala för hela januari.
 • Från 1 september respektive 1 februari fortlöper ridabonnemanget och kan ej brytas under pågående betalningsperiod=termin. Abonnemanget kan eventuellt överlåtas till ryttare från Ridskolans kölista.
 • Höstterminen börjar 12 augusti och slutar 22 december.
 • Vårterminen börjar 7 januari och slutar 16 juni.
 • Terminsavgiften är lektionspriset x antal lektioner.
 • Terminsavgiften skall betalas senast den 31/8 resp 31/1. Faktura erhålles vid terminsstarten.
 • Terminsavgiften går att dela upp på två-tre fakturor under terminens första tre månader. En avgift på 100 kr per faktura tillkommer.
 • Påminnelseavgift 100 kr debiteras den som inte betalar i tid.
 • Under både höstterminen och vårterminen ersätts en av ridlektionerna till en teorilektion för alla storhästgrupper. Vilken vecka under terminen denna teorigång kommer vara publiceras vid skärmarna.
 • Medlemsavgiften i Ågesta Ridklubb faktureras separat från ridklubben för varje kalenderår.
 • Ryttaren skall infinna sig 30 min före sin lektionstid för att borsta, sadla och tränsa sin häst.
 • Vid förhinder el. sjukdom kan eleven meddela ersättare eller bara förhinder senast kl 15:00 dagen före lektionsdagen via mejl på ridtid@agestaridskola.se. Vi uppskattar mycket om förhinder på kort varsel mejlas in istället för att bara utebli.
 • Ersättare kan användas max 3 ggr/termin och ridplats.
 • Ersättaren ska ha likvärdig ridvana/kunskap och därmed kunna rida samma hästar/ponnyer som ordinarie ryttare.
 • Ersättaren ska kunna rida samma storlek på häst/ponny som den man ersätter.
 • Du ansvarar själv för att din ersättare uppfyller kriterierna för ersättare, är du osäker stäm av detta med din ridlärare i god tid innan lektionen.
 • Ersättare måste ha en ordinarie plats på ridskolan.
 • Ersättare kan nekas ridning om kriterierna inte uppfylls och av instruktören uppfattas som ej lämplig i aktuell grupp.
 • En ersättare kan inte sätta in en ersättare på sin plats, dvs en lektion kan inte överlåtas i andra hand.
 • Ersättare som har meddelats till ridskolan kan därmed inte ändras.
 • Ryttare på ridskolan får max väga 90 kg.

Vill du börja rida hos oss?

För dig som vill börja rida hos oss kan du här läsa mer om vad vi kan erbjuda just för dig.

Läs mer