Ridklubben

Ridklubben

Ågesta Ridklubb är en ideell förening och Stockholms läns näst största ridklubb med ca 1000 medlemmar.

De är anslutna till Svenska Ridsportförbundet som har som mål att bland annat främja ridningen i Sverige, på det sätt som anges i Ridsportförbundets stadgar.

Klubben bedriver och ansvarar för olika aktiviteter som köps av ridskolan, som ridlektioner, hästis, teorilektioner för ponnyryttarna och lördagsaktiviteter.

Klubben initierar och bekostar även utbildningar, exempelvis ungdomsledarutbildning, märkes- och stildomare, styrelsemedlemmar.

Läs mer om Ågesta Ridlubb på deras hemsida www.agestaridklubb.se. Ridklubben skickar ut separat faktura på medlemsavgiften per kalenderår.

Vill du börja rida hos oss?

För dig som vill börja rida hos oss kan du här läsa mer om vad vi kan erbjuda just för dig.

Läs mer